ANTIČKA ISKAZNA LOGIKA

anticka_iskazna_logikaANTIČKA ISKAZNA LOGIKA
Svetlana Zečević
2006, ćirilica, broširano, 134 str., 21 cm

Knjiga predstavlja uvod u iskaznu logiku antičkog perioda, posebno u kontekstu dve osnovne škole koje su formulisale i praktikovale takvu vrstu logike – u kontekstu Megarske i Stoičke škole. Autor ne daje samo uvod u iskaznu logiku, već i dodatnu analizu s obzirom na ključne pojmove modalne i temporalne logike, kao i komparativnu analizu u odnosu na savremene teorije i modalne i temporalne logike.

Više informacija:
ANTIČKA ISKAZNA LOGIKA

Advertisements

LJUDSKI RAZUM

ljudski razumLJUDSKI RAZUM
Stiven E. Tulmin
2002, ćirilica, broširano, 479 str., 20 cm

Čovek zna i svestan je da zna. Ljudsko razumevanje se istorijski razvija na dva komplementarna načina: ono raste i istovremeno se produbljuje, postaje obimnije i refleksivnije. Prvim načinom gledamo „izvan sebe“, a drugim „unutar sebe“. Prvim načinom ovladavamo problemima što nam ih svet u kojem živimo postavlja, a drugim razmatramo kako tim problemima ovladavamo. Autor se u ovoj knjizi, pre svega, bavi drugim načinom razvoja ljudskog razuma i znanja, odnosno, problemu ljudskog razumevanja prilazi sa stanovišta epistemologije, gnoseologije i metodologije.

Više informacija: LJUDSKI RAZUM

PRED LICEM DRUGOG

pred licem drugogPRED LICEM DRUGOG
Bogoljub Šijaković
2002, ćirilica, broširano, 336 str., 24 cm

Ogledi sabrani u ovoj knjizi zalaze u razne oblasti filosofije, kao što su ontologija i epistemologija, antropologija i etika, filosofija istorije i istorija filosofije, filosofija religije iteorija mistike, poetika i hermeneutika.

Više informacija:
PRED LICEM DRUGOG

SVET U KOM ZAJEDNO ŽIVIMO

svet u kom zajedno zivimoSVET U KOM ZAJEDNO ŽIVIMO
Predrag Čičovački
2002, ćirilica, broširano, 140 str., 20 cm

Šta čini svet u kome živimo, šta ga menja i kakva mu je budućnost? Menjaju li samo događaji svet ili su ideje te koje dovode do značajnih promena u svetu? Kakvu ulogu u promenama imaju intelektualci? Ta i mnoga druga pitanja autor postavlja i rešava u ovoj knjizi – filosofskoj ukrštenici nazvanoj „Svet u kome zajedno živimo“.

Više informacija:
SVET U KOM ZAJEDNO ŽIVIMO

MELODIJA TEOLOGIJE

melodija teologijeMELODIJA TEOLOGIJE
Jaroslav Pelikan
2005, ćirilica, broširano, 235 str., 21 cm

Autorova prva knjiga prevedena na srpski jezik predstavlja svojevrsnu intelektualnu „autobiografiju u malim komadima“, gde se uformi filozofskog rečnika kroz osamdeset dve rečničke odrednice izražava jedan potpuno personalni skup predrasuda. Po samoj autorovoj želji knjiga je protkana veoma ličnim prosuđivanjem, ali i prilično tehničkim stručnim analizama i smelom istorijsko-teološkom generalizacijom.

Više informacija: MELODIJA TEOLOGIJE

ISTINA U SLIKARSTVU

Istina u slikarstvuISTINA U SLIKARSTVU
Žak Derida
2001, ćirilica, broširano, 390 str., 20 cm

Delo jednog od vodećih francuskih filosofa danas, u četiri navrata, sa različitih aspekata, na način svojstven autoru, nastoji da osvetli smisao zahteva za uspostavljanjem istine na slici, istine u slikarstvu.

Više informacija: ISTINA U SLIKARSTVU

PUTEVI STILISTIČKE IDEJE

Putevi stilisticke idejePUTEVI STILISTIČKE IDEJE
Novo Vuković
2000, latinica, broširano, 235 str., 20 cm

Stilističkoj ideji, odnosno, ideji da je svrsishodno spekulativno, teorijski, analitički ili eksperimentalno istraživati fenomen stila, autor prilazi ukrštanjem sinhronijske i dijahronijskeperspektive. Osnovni pojmovi i problemi stilistike i razvoj stilističke misli su glavni delovi knjige koji joj daju karakternezaobilazne literature za sve koji se bave književnošću i lingvistikom.

Više informacija: PUTEVI STILISTIČKE IDEJE