VIZANTIJSKA FILOSOFIJA

vizantijska_filosofijaVIZANTIJSKA FILOSOFIJA
Vasilije Tatakis
2002. ćirilica, broširano, 460 str., 21 cm

Tatakisovo delo predstavlja prvu veliku istorijsku sintezu vizantijske filosofije. Autor prati razvoj vizantijske filosofske misli od VI do XV veka. Drugo izdanje knjige dopunjeno je i prošireno Tatakisovim delom ”Helenska patristička i vizantijska filosofija” i sa dva instruktivna uvodna teksta K. Elera i L. G. Benakisa. Uz to, knjiga sadrži dve vredne bibliografije: ”Opštu bibliografiju vizantijske filosfije” i bibliografiju o prevodima Svetih Otaca na srpski jezik.

Više informacija: VIZANTIJSKA FILOSOFIJA

Advertisements

TEORIJA SAZNANJA

teorija saznajaTEORIJA SAZNANJA
Dejvid V. Hemlin
2001, ćirilica, broširano, 319 str., 20 cm

Teorija saznanja ili epistemologija jeste filosofska disciplina koja se bavi prirodom znanja, njegovom mogućnošću, obimom i opštom osnovom. Stoga je glavna preokupacija filosofa bila i jeste da obezbede jednu opštu osnovu koja bi obezbedila mogućnost saznanja. Ovo podrazumeva jednu filosofsku kritiku svih vrsta pretenzija na znanje i jednu filosofsku ocenu sumnji koje se pobuđuju u pogledu tih pretenzija. Osnovno pitanje da li je moguća jedna potpuna teorija saznanja za autora nema konačan odgovor i to je ono što je poželjno, jer samo na taj način traganje za utemeljenjem znanja i njegova filosofska argumentacija je moguća i ima smisla.

Više informacija: TEORIJA SAZNANJA

MARKSOVE SABLASTI

marksove_sablastiMARKSOVE SABLASTI
Žak Derida
2004. ćirilica, broširano, 195 str., 21 cm

Marksove sablasti su još jedna u nizu Deridinih majstorskih demonstracija veštine postavljanja pitanja i izvođenja odgovora, ovog puta sa predznakom utvarologije. Derida daje jedno upečatljivo živo svedočenje Marksovog nasleđa kao događanja koje je u potpunosti odredilo sveukupna kretanja u devetnaestom i dvadesetom veku, koje je, kao i celokupna egzistencija Evrope, njene prošlost i budućnost, opsednuto utvarama, duhovima i sablastima.

Više informacija: MARKSOVE SABLASTI

SOPSTVO KAO DRUGI

sopstvo_kao_drugiSOPSTVO KAO DRUGI
Pol Riker
2004. ćirilica, broširano, 371 str., 21 cm

Studija „Sopstvo kao drugi“, sastavljena u osnovi od predavanja koje je znameniti francuski filosof Pol Riker držao od 1986-1988. godine, je dijalektička rasprava (na semantičkom, ontološkom i etičkom planu) sa novovekovnom filosofskom tradicijom.

Više informacija: SOPSTVO KAO DRUGI

FILOSOFIJA I LOGIČKA SINTAKSA

filosofija i logicka sintaksaFILOSOFIJA I LOGIČKA SINTAKSA
Rudolf Karnap
1999, ćirilica, broširano, 84 str., 17 cm

 Logička sintaksa određenog jezika treba da se shvati kao formalna teorija tog jezika, odnosno kao istraživanje koje se ne odnosi na smisao i značenje, već isključivo na vrstu reči i na poredak u kojem slede jedna drugu. Sprega logičke analize i filosofije nimalo nije iznenađujuća, već je nužan korak u prosuđivanju o besmislenosti znanja koje pretenduje da dosegne ono iznad ili iza iskustva, onog znanja do koga se dolazi čistim mišljenjem ili čistom intuicijom (znanje koje prepoznajemo u metafizici, etici i estetici). Prema Karnapovom shvatanju upravo je logička analiza ono što ostaje filosofiji, i to kao metod koji služi za razjašnjavanje smislenih pojmova i iskaza, sa ciljem da se postave logičke osnove empirijskoj nauci.


Više informacija: FILOSOFIJA I LOGIČKA SINTAKSA

DRUKČIJE OD BIVSTVA ILI S ONU STRANU BIVSTVOVANJA

drukcije od bivstvaDRUKČIJE OD BIVSTVA ILI S ONU STRANU BIVSTVOVANJA
Emanuel Levinas
1999, ćirilica, broširano, 292 str., 20 cm

Filosofsko traganje za onostranim bivstvovanjem i mogućnošću njegovog izricanja u ovoj knjizi Levinasa vodi ka temama subjektivnosti,  odgovornosti za drugog, osetljivosti, blizine, zamenjivanja, beskonačnog.

Više informacija:
DRUKČIJE OD BIVSTVA ILI S ONU STRANU BIVSTVOVANJA

VRIJEME I DRUGI

vrijeme_i_drugiVRIJEME I DRUGI
Johanes Fabijan
2001, ćirilica, broširano, 220 str., 20 cm

„Vrijeme i drugi“ je niz eseja koji postavljaju pitanje: kako antropologija definiše i konstruiše svoj predmet – Drugo? Na to pitanje autor traži odgovor ispitujući prošle i sadašnje upotrebe
Vremena kao načina konstruisanja predmeta antropologije, osvrćući se, takođe, na antropološke studije kulturnih poimanja Vremena i Drugog.

Više informacija:
VRIJEME I DRUGI